Ludo Suykerbuyk

Legal counsel & compliance officer

Ludo Suykerbuyk is werkzaam bij Gilde Healthcare sinds 2019 als legal counsel & compliance officer. Hij richt zich binnen Gilde Healthcare primair op het managen van alle juridische, regulatoire en aan compliance gerelateerde aangelegenheden.

Voorafgaand aan de indiensttreding bij Gilde Healthcare, was Ludo in totaal meer dan 14 jaar werkzaam als kandidaat-notaris en jurist bij respectievelijk Loyens & Loeff en Deloitte Legal.

Ludo heeft een LL.M. van de Universiteit van Utrecht.

+31 30 219 2565