Job Komen

Partner

Job Komen werkt sinds 2015 bij Gilde Healthcare Services. Hij is betrokken bij het vinden en evalueren van investeringen en het ondersteunen van portfoliobedrijven.

Voordat hij begon bij Gilde Healthcare Services werkte Job als consultant bij the Boston Consulting Group, met gezondheidszorg als aandachtsgebied. Hij werkte op projecten voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen, de farmaceutische industrie en bedrijven actief binnen de medische technologie.

Job behaalde zijn artsdiploma en bachelor Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

+31-30-2192565